Kim jesteśmy?

UCZNIOWIE JEZUSA | KOŚCIÓŁ – WROCŁAW


 

Jesteśmy grupą wierzących osób z Wrocławia i Dolnego Śląska. Nazywamy siebie uczniami Jezusa. Nie przynależymy do żadnej konkretnej denominacji i organizacji religijnej. Przeżyliśmy prawidłowe, nowe narodzenie z Boga. Żyjemy teraz dla Jezusa, czyniąc jego uczniów i pomagając w budowaniu kolejnych kościołów przeważnie domowych wspólnot. Przez tą stronę wyrażamy szczególny nacisk na głoszenie Ewangelii. Pragniemy aby jak najwięcej osób poszukujących Boga w naszym kraju doszło do poznania prawdy. Wzrastamy wciąż, ucząc się korzystać z darów Ducha Świętego m in.  uzdrawiania chorych i wypędzania demonów, mówienia innymi językami oraz uczymy się słuchać głosu Bożego – prorokować. Staramy się uczyć wierzących, nowo narodzonych uczniów pokazując jak to robić praktycznie. Nowo narodzenie z Boga, które głosimy, jest związane z prawdziwą pokutą, połączoną z głębokim żalem i wyznaniem grzechów, z chrztem w wodzie przez pełne zanurzenie jako pogrzebanie starego, grzesznego życia, a także z chrztem Duchem Świętym z widzialnym i słyszalnym znakiem mówienia innymi językami. Czytając artykuły z naszej strony poznasz jeszcze bardziej prostotę ewangelii i nasze pragnienie aby nic z niej nie ujmować i nic nie dodawać. Pragniemy żyć w miłości jak również w bojaźni Bożej, ponieważ głębiej i głębiej doświadczamy kim jest nasz Zbawca i Stwórca. Niech ta strona pomoże Ci wyznaczyć kierunek do znalezienia pokoju i pojednania się z Bogiem!


I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami; Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.

Ewangelia Marka 16:15-18


 

kościół Wrocław

NARODZENIE SIĘ NA NOWO

uczniowie Jezusa

SPOŁECZNOŚĆ - KOŚCIÓŁ

chrześcijanie Wrocław

CZYNIENIE UCZNIAMI

CZYNIENIE UCZNIAMI  | UZDRAWIANIE CHORYCH | WYPĘDZANIE DEMONÓW – WROCŁAW


 

Naszym celem jest czynienie innych ludzi uczniami Jezusa. Przeprowadzenie szczerych, poszukujących osób przez prawidłowe nowe narodziny, a także nauczenie ich wszystkiego tego, co przykazał Jezus w swoim Słowie. Łączenie tych osób w dalszym etapie w kościoły domowe. Staramy się usilnie naśladować pierwszych apostołów i uczniów (m.in. opisanych w dziejach apostolskich), odrzucając przy tym wszelką, wymyśloną tradycję oraz martwą religię. Modlimy się o uwolnienie od demonów, uzdrowienie, chrzcimy w wodzie, w Jezusa Chrystusa, Kładziemy ręce, by nowi uczniowie przyjmowali chrzest Duchem Świętym ze znakiem innych języków. Za nic NIE pobieramy pieniędzy ani nie zbieramy datków.