Czym jest ewangelia?

Czym jest Ewangelia?“Ewangelia jest krótka ale nieszczerzy ludzie długo ją poznają.
Ewangelia jest prosta ale zwodziciele ją komplikują.”

Czym jest ewangelia? Zgrzeszyłeś, dlatego musisz uwierzyć w Jezusa i to co głosił, czyli przyznać się przed Bogiem (i uczniami Jezusa, którzy Ci pomogą w tym i naprowadzą) do każdego grzechu, który popełniłeś, ponieważ Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy ZAMIAST ciebie, ale powstał z martwych i Jezus żyje już wiecznie. Zwieńczeniem tego będzie chrzest w wodzie oraz przyjęcie Ducha Świętego i już więcej nie będziesz grzeszyć, żeby nie pójść na śmierć, lecz żyjąc świętym życiem ucznia Jezusa wytrwać do życia wiecznego.

Proste prawda? Ale czy jesteś gotów zaprzeć się siebie i umrzeć, by narodzić się na nowo i być zbawionym od grzechu?

  • Uwierzenie w Jezusa to czyny, czyli krótko mówiąc narodzenie się na nowo i życie według nauki Jezusa i Apostołów aż do ponownego przyjścia Pana Jezusa.
  • Pokuta to szczere zrozumienie swojego stanu,  wyznanie i przyznanie się do każdego popełnionego grzechu przeciw Bogu i ludziom, znienawidzenie grzechu i pokochanie świętego życia z Jezusem, a także zmiana całego życia by podobać się świętemu Bogu.
  • Narodzenie się z wody, czyli Chrzest w Wodzie, to… (Strona Główna)
  • Narodzenie się z Ducha, czyli Chrzest w Duchu Świętym, to bycie oczyszczonym w środku przez Ducha Świętego oraz zanurzenie w Nim i jednoczesne bycie Nim napełnionym, czego koniecznym znakiem widzialnym i słyszalnym jest modlitwa w obcych językach i/lub prorokowanie.

Biblia:

Ewangelia Jana 3:1-6
“A był pewien człowiek z faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.”

Dzieje Apostolskie 2:36-40
“Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia? Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia.”