Chrzest a Zbawienie - Czy chrzest jest potrzebny do zbawienia?

Chrzest a Zbawienie – Czy chrzest jest potrzebny do zbawienia?

Rezultatem chrztu w wodzie nie jest zbawienie ostateczne w rozumieniu pójścia do nieba, ale zbawienie od grzechu i grzesznej przeszłości. Biblia mówi, że chrzest w wodzie uwalnia nas od prawa grzechu i śmierci. Jezus mówi, że kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony. Czy chodzi o jednorazowy „uczynek” wyznanie wiary i zanurzenia wodzie? Absolutnie nie. Chrzest w wodzie w Jezusa Chrystusa jest jak arka w czasie potopu ze starego testamentu – zbawiła tych, którzy weszli do niej. Ocaliła ich przed gniewem Boga. Oddzieliła ich od grzechu, który był dookoła i za który Bóg zesłał karę. Jednakże sam chrzest wodny nie zapewnia zbawienia jako „polisy ubezpieczeniowej”, w rozumieniu nie ważne czy trwam w wierze i tak idę do nieba. Równocześnie bez zanurzenia w wodzie, nie będzie można być zbawionym. Jeśli człowiek wytrwa, zwycięży w stanie nowego życia i posłuszeństwa Jezusowi, będzie w wieczności miał prawo zjeść z drzewa życia i wtedy będzie już na zawsze zbawiony! Więc by być zbawionym, należy uwierzyć, pokutować, dać się ochrzcić, zostać ochrzczonym Duchem Świętym i zwyciężyć do końca. Pierwsi apostołowie nauczali by nie cofać się i nie wracać do wymiocin z przeszłego, starego życia, by nie zginąć. Chrzest wodny jest związany z przeszłością człowieka, natomiast chrzest w Duchu Świętym z przyszłością, dalszym życiem na ziemi.

Podziel się artykułem ze swoimi znajomymi:

Facebook
Twitter